Menneskelig utvikling

  • Elevenes utvikling danner grunnlaget for faglige prioriteringer og arbeidsmetoder: ”Rett stoff til rett tid på rett måte”.
  • Sammenheng mellom elevenes tenkning, følelse og motoriske ferdigheter utvikles gjennom en allsidig undervisning.

Det er ikke bare faktakunnskapen som teller. I Steinerskolen tas utviklingsperspektivet på alvor. Barnets alder og livsfaser reflekteres i læreplan og undervisning, både i faglig innhold og metode. Hvert alderstrinn har sine kvaliteter, utfordringer og grunnleggende spørsmål om livet. Disse spørsmålene tilstreber skolen å besvare gjennom undervisningen. En syvåring står overfor andre spørsmål enn en tolvåring eller syttenåring.

Det innebærer at undervisningen for de yngste elevene har eventyr, myter og store, billedrike fortellinger som ramme rundt fagene. Etter hvert som elevene kommer opp i klassetrinnene avløses dette av en mer nøktern og begrepsmessig omgang med fagene, men fremdeles vil en kunstnerisk bearbeidelse, engasjement og levende formidling være en sentral del av undervisningen.
En urokkelig tro på menneskets verdighet, menneskets uendelige muligheter og på betydningen av at barn utvikler allsidige læringsmåter, danner grunnlaget for steinerskolens møte med elevene.
Steinerskoleforbundet, 2010

Legg inn en kommentar