Pedagogisk metode

Metode

Steinerskolen – Et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning som setter kunnskaper i sammenheng
  • Veien til kunnskap går fra erfaring via opplevelse til refleksjon på det enkelte fagområde
  • Begeistring er et nøkkelord i omgangen med fag og formidling

Undervisningen de første skoleårene er lagt opp slik at elevene opparbeider kunnskap og forståelse ut fra egne, aktive erfaringer. Ved skolestart lærer elevene først å skrive, deretter å lese. Gangetabellene læres først gjennom bevegelse og rytmer, deretter som ferdigheter til bruk ved hoderegning eller i oppgaveløsning. Veien fra aktivitet til refleksjon går ofte via opplevelsen. Målet er å tenne og begeistre elevene. Gjennom en inderliggjøring av undervisningen gis det rom for den enkelte elevs opplevelse i møtet med fag og formidling.

Fordypning i perioder er et annet virkemiddel. Steinerskolens arbeidsmåte kjennemerkes av fordypelse over tid. Mesteparten av den teoretiske undervisningen blir gitt i perioder på to til fem uker gjennom hele skoleåret. I en dobbelttime som starter om morgenen arbeider klassen daglig med et bestemt tema tilknyttet periodefaget. Periodeundervisningen gir rom for konsentrasjon, grundighet og selvstendighet, men også prosjekter, samarbeid og tverrfaglighet. Etter dobbelttimen kommer de ulike fagtimene som øves jevnlig gjennom hele året. Herunder språkfag, håndverksfag, bevegelsesfag og kunstfag. Fag som matematikk og morsmål gis både som fagtimer og som periodeundervisning.
Kilde: Steinerskoleforbundet 2010

Legg inn en kommentar