Skole rusken

Denne bildekrusellen krever javaskript.

For en dag og for en innsats og stemning i skolegården. Arbeid og hygge hører sammen. Årets «ruske» aksjon er i gang på skolen. Flere klasser har i dag hatt forskjellig prosjekter i skolegården. Her flyttes et stort lass med sand til sandkassen og søppel plukkes. Hansker er tilgjengelig og noen har til og med med egne arbeidshansker. Vi holder på å flytte alle sten på skoletomten til et eget sted, i en egen kasse, hvor de kan lekes med. Det rakes og kostes. Halmen fra julemarkedet ryddes og flyttes til nye bed. Utebord og utekjøkkenet vaskes og skrubbes. Det kappes og sages for å rydde ved stier og skråninger. Avkappet blir brukt til å reparere hytta vår – Tipien får nye greiner! Løskvister skal samles og kappes til flis senere. Flis skal fylles i bed og under klatrestativ. Det lages suppe til et felles måltid – og elevene gleder seg til å kunne begynne med mat og helse. Vi hygger oss, for arbeid og hygge hører sammen. Etter måltidet blir det is til alle!  De eldste klassene planlegger selv litt av hva de skal gjøre. Vi håper det blir litt maling og reparasjoner og at det blir satt opp et nytt kvistgjerde på eiendommen.

Hva lærer vi av dette? Vi lærer å bli glad i naturen, for det vi er glad i tar vi vare på. Det er samarbeid i og på tvers av klasser. Det gjør at vi blir godt kjent og er forebyggende det sosiale miljøet.  Vi har fysisk aktivitet. Det å skape noe positivt og flott rundt oss i skolehverdagen, gjør at vi glad i skolen vår og ønsker å ta vare på den. Kanskje læres det også litt dugnadsånd – det å ta jobbe for noe positivt i små eller store fellesskap! I tillegg har vi naturfag i praksis, sløyd og mat og helse.