Vi skal vokte regnskogen TV aksjonen 2015

regnskogenI vår ble Steinerskolen kontaktet av kommunens TV-aksjonskomitee, med forespørsel om vi kunne tenke oss å gjøre en innsats for TV aksjonen og Regnskogfondet. Det ville vi gjerne.

Elevrådet på Steinerskolen innlemmet TV-aksjonen i sitt arbeid som de har kalt: «Innsats for alle». Det er svært viktig at de unge lærer seg å føle ansvar for andre, setter seg inn i hvordan andre mennesker lever og oppmuntres/oppdras til å gjøre en innsats for humanitært arbeid. Det er også viktig å gi unge mennesker et forhold til TV aksjonen hvis denne skal overleve som aksjonsform. TV aksjonen har blitt et kulturfenomen i Norge, – noe alle samles om.

Dette har resultert i en lokal aksjon på skolen på onsdag 14.oktober fra 10.30-11.45.

Følgende er på gang:

  • 9 og 10 klasse holder miniforedrag i de yngre klassene om Regnskog, Regnskogfondet og årets TV aksjon.
  • De yngste og eldste elevene lager sommerfuglmasker sammen.
  • Elever og lærere har i friminuttene i høst, strikket lapper til et lappeteppe. En forelder har sydd teppet sammen. Alle elever har solgt lodd. Det flotte tovete lappeteppet skal loddes ut på aksjonsdagen.
  • På aksjonsdagen lager elevrådet en bålsuppe som elevene kan kjøpe som skolelunsj. Det blir også underholdning av elever i skolegården og elevene skal male et stort bilde med regnskog som tema.

Overskuddet fra lotteriet og bålsuppen går til TV-aksjoenen, men det viktigste for oss er engasjementet for en god sak!

«Det er verdifullt å lære barn og unge at det er viktig å drive med humanitært arbeid. TV-aksjonen er Norges største dugnad. Den vil vi delta i gjennom elevrådets arbeid «Innsats for andre». – Unni Vik Elevrådskontakt

Regnskogfondet skal bruke pengene fra årets TV-aksjon til å bevare et regnskogsområde større enn Norge og Danmark til sammen. Regnskogen dekket tidligere 12 – 13 prosent av landjorda. I dag er den redusert til 6 prosent, og den er halvert siden annen verdenskrig. Regnskogfondet har jobbet for å bevare regnskogen i 25 år, og med midler fra årets TV-aksjon skal de nå beskytte store områder i fem forskjellige land.

Du kan lese mer om TV-aksjonen 2015 NKR og Blimed.

Meld deg som bøssebærer her.