Første skoledag – skoleåret 2016/2017

Inn gjennom silkeporten for første gang gikk 13 flotte og spente førsteklassinger sammen med sine faddere i 5. klasse. Her skal de gå hvert år på første skoledag, frem til de i 10 klasse går ut av silkeporten for siste gang med sitt vitnemål! En fin dag og en god start på dette skoleåret ble det for 110 elever, 31 medarbeidere og mange nye foreldre som ville dele litt av dagen sammen  på utekjøkkenet!

Vi gleder oss over et nytt skoleår!