Hovedfag i FYSIKK med Godi Keller

Årlig pleier skolen å få besøk av Godi Keller. Han bidrar inn i undervisningen på ungdomstrinnet, samt som mentor inn i kollegiet. Av og til har vi også arrangert foredrag for foreldre og andre interesserte. Godi Keller er litt av hvert! Han definerer seg selv som Pedagog – Foredragsholder – Pøbel – Kåsør og Forfatter. Han har lang fartstid i steinerskolene, og pedagogikken ligger fortsatt hans hjerte nært. Han har skrevet boken «Med hjerte i skolen». Denne boken får alle nye foresatte som begynner hos oss.  Godi har en unik evne til å inspirere og knytte til seg lærevillige elever og voksne. Denne uken var ingen unntak! 8, 9 og 10 var så heldige å få  hovedagsundervisning i FYSIKK. 8 hadde MEKANIKK, mens 9/10 hadde FYSIOLOGI. Vi spurte om han kunne skrive en liten tekst om hans uke på ungdomstrinnet. Her kommer den. Tusen takk for besøket Godi!

p1010102

«Et besøk i Arendal

En uke fikk jeg være med ungdommene på Steinerskolen i Arendal. Gjennom fem korte hovedfagstimer gikk åttende klasse noen skritt inn i mekanikken og arbeidet med hvordan mennesket med lite kraft kan løfte hva enn det måtte være bare det vet lovmessigheten i forholdet mellom kraft og avstand. Det ene kan for eksempel måles i kg det andre kanskje i m. Ganger man de to får man et moment (dreiemoment), men det er noe vi i grunnen ikke kan forestille oss lenger, et meterkilogram er ikke lenger noe man kan se for seg slik barn må gjøre for å begripe, det er allerede ren og ganske abstrakt tenkning – men så er åtteklassinger heller ingen barn lenger – er de vel?

I niende arbeidet vi litt med fysiologi og evolusjon og rakk å se på kalkens kretsløp.

Men viktigere var i begge klassene arbeidet med større livsspørsmål, om det å følge drømmen, hva troen på seg selv betyr, om å være klok i hjertet og om hvordan man kan takle det som kan være vanskelig i livet.

Gjennom alt dette ble det fort nært og jeg så hver dag frem til å møte Aleksander, Helena, Silje, Aksel, Henrike, Aaron, Vebjørn, Alva, Robin, Matias, Nadine, Henrik, Marius, Kristoffer, Emil, Jacob, Liv Anne, Vilde, Tida, Donja og Anna Emilie – en fin gjeng, men først og fremst hver sitt univers.

Takknemlig.

Godi Keller»