Fysikk i 7 klasse

I 7.klasse får elevene i steinerskolen sin første fysikkundervisning. Dette er et undringens og oppdagelsens fag, med stor mulighet for elevenes ivrige deltagelse. Naturfagundervisningen bygger særlig i de lavere klassene så langt det er mulig på en fenomenologisk metode. Den består i å observere fenomener ute i naturen og ved demonstrasjonsforsøk i klasserommet, å beskrive det som viser seg og å komme til en konklusjon som peker i retning av en lovmessighet. Her er det konkrete iakttagelser som fører til en begrepsdannelse. Elevene lærer å beskrive eksperimentene på en systematisk måte: «vi brukte – vi gjorde – vi så / vi hørte».

Optikk og akustikk er temaene i den første fysikkundervisning.

Optikk, læren om lys og farger, tar sitt utgangspunkt i maleundervisningen: lys og skygge, fargekontraster og samspill av farger, etterbilder og komplementære farger. Vi ser på Goethes fargesirkel og regnbuens farger. Disse kan også oppleves ved å kikke gjennom et glassprisme på grensen mellom lys og mørke, og ved å la lys strømme gjennom et glassprisme.

Akustikk bygger på elevenes opplevelse av lyd og toner. Elevene opplever at ulike materialer skaper ulike lyder og at det alltid må bevegelse til for å skape lyd. «Ingen lyd uten bevegelse» er en lovmessighet som elevene kan erfare ved ulike eksperimenter. De blir kjent med svingninger til en streng (Monokord) og med vibrasjoner til stemmegaffelen. Dessuten med symmetriske mønster (Chladniske klangfiguren) som toner kan forme i sand. Se denne flotte videosnutten fra en steinerskole.