Blir det nybygg i Torsbudalen?

Bystyret i Arendal kommune skal den 2.2.2017 behandle skolens søknad om kommunal lånegaranti til skolebygg. Det kan bety en stor forskjell for byens steinerskoleelever og for området rundt Torsbudalen.

Skolen har siden vi i 2011 flyttet fra Springkleiv til Langse jobbet for å realisere et nybygg, som tilfredsstiller de behov skolen har for gode og funksjonelle undervisningslokaler. Et nytt skolebygg vil få elevene ut av brakkerigganleggene og inn i et flott nytt skolebygg, med sal, kantine, spesialrom (kunst, sløyd, håndarbeid, naturfag, samt mat- og helserom), samt klasserom for 2. til 10. klasse.  Fritidshjemmet, 1. klasse, administrasjon, lærerrom og arbeidsrom for lærerne vil fortsatt være i hovedhuset.

Skolen vil med dette heve kvaliteten på undervisningslokalene – og på den måten få klasserom som harmonerer med våre verdier og pedagogikk. Kapasiteten på å ta imot 150 elever vil forbli uforandret. En politisk støtte til dette vil derfor ikke innvirke på økonomien i den offentlige skolesektoren. Rammevilkårene for kommunen er de samme uavhengig om de gir ønsker å støtte søknaden om garanti eller ikke.

Utfordringene med å realisere bygget er egenkapitalkravet i finansieringen. Skolen har endelig fått lånetilsagn, men banken mener egenkapitalen i prosjektet er for lav i forhold til den risikoen banken tillegger bygget, da dette er et spesialbygg. Det er med andre ord ikke skolens betjeningevne som er utfordringen, men et krav fra bankens side om at vi trenger en ekstra garanti på kr 8 000 000.

Finansiering av friskoler er en utfordring. Friskoler får ikke et reelt kapitaltilskudd, men et driftstilskudd. Det tar mange år legge å legge opp tilstrekkelig egenkapital over driftsbudsjettet, og tiden jobber dessverre mot oss. Vi trenger et nytt skolebygg – undervisning i brakkeanlegg er ikke noe en skoleønsker for våre elever.  Vi har derfor søk t kommunen om en kommunal garanti. Skolen kan gjennom mange år vise til god økonomistyring, og mener at risikoen ved å stille som garantist, innebærer lav risiko for kommunen.

Steinerskolen ønsker å være et godt pedagogisk alternativ til kommunens egne skoler, og håper bystyret stemmer i mot rådmannens innstilling om ikke å innvilge en kommunal lånegaranti til oss. Med et JA til kommunal garanti, kan vi heve kvaliteten på skolebygningen, bedre læringsmiljøet og fortsette å være en skole som driver med fremtidsrettet alternativ pedagogikk i kommunen.