Steinerpedagogikk – en introduksjon

I dette Steinerbladet finner du en god introduksjon til Steinerpedagogikken. Steinerskolen arbeider kontinuerlig for å gi en solid, mangfoldig og god utdanning til våre elever. I dette bladet kan du lese et knippe artikler som på ulike vis gir deg et innblikk i steinerskolen og steinerpedagogisk metode.

«Kjære leser!

Fremtidens skole er nå!

Skolen må se på mennesket som helhet. Elevene må få utvikle seg så allsidig som mulig, ellers snevres valgmulighetene inn. Nye oppdagelser, nye yrker, ny kunnskap og nye metoder skal utvikles også i fremtiden. Verden trenger kreative mennesker med handlekraft.

Konseptet steinerskolen er bygget på at elevene blir engasjert og interessert av lærerens formidling og kunnskap, at de med sin fantasi og skapertrang utforsker og lærer verden å kjenne. Kunnskapen kommer innenfra, fra egne erfaringer. Bildene skapes for det indre øye. Kunnskapen lagres som sanseinntrykk, som opplevelser og som tekster formulert med egne ord. Derfor bruker vi få lærebøker og teknologiske verktøy.

For læring er prosessen minst like viktig som resultatet, testing har derfor begrenset pedagogisk verdi og brukes i liten grad i steinerskolen. Å være i en læringsprosess handler om å øve og terpe og prøve og feile og prøve igjen. Å tørre å vise hva man ikke kan, og hva man arbeider for å bli god til. Det skal være spennende å gå på skolen. At elevene opplever mestringsfølelse og lærelyst er vår ledestjerne.

Det er snart 100 år siden den første steinerskolen åpnet sine dører. Og siden den gang har steinerpedagogikken vokst og utviklet seg. Nå er det over 1000 steinerskoler i verden, på alle kontinenter, og 30 av skolene er i Norge.

Steinerskolen arbeider kontinuerlig for å gi en solid, mangfoldig og god utdanning til våre elever. I dette bladet kan du lese et knippe artikler som på ulike vis gir deg et innblikk i steinerskolen og steinerpedagogisk metode.

God lesing!»

-Ninon Ornarheim
Ansvarlig redaktør Steinerbladet

Du kan lese Steinerbladet i pdf her.