Velkommen til 17 mai feiring

Alle ønskes velkommen til feiring på skolen på 17 mai.

17.mai

PROGRAM
13:00 Dørene åpnes og kaféen åpner
13:15 Velkommen v/ Younes Shahriari
14:00-14:30 Elevinnslag, skolekoret synger, FAU-leder taler,
elevtale, allsang.
15:30 Lotteri-trekning
16:00 Arrangementet avsluttes

Lotteri og tombola!
Gratis aktiviteter for barna!
Kafe og hyggelig stemning!

VELKOMMEN!
Steinerskolen i Arendal, GUNHILDSBOVEIEN 5, 4846 ARENDAL

Invitasjon til 17 mai feiring