Nybygg nyheter

Januar 2019

Byggearbeidene går som planlagt. Dersom alle gode krefter slår til og været ikke blir en utfordring, har skolen et tett bygg i slutten av mars.

Som dere ser, har bygget har endret noe på fasaden nå i sluttprosjekteringsfasen. For å hjelpe oss på veien fram til ny skole, engasjerte skolen arkitektfirmaet Inspiris for å fargesette, tilpasse og bearbeide det opprinnelige utkastet fram til ferdig skolebygg. Arkitektfirmaet har lang erfaring med steinerskoler og steinerbarnehager, spesielt med tanke på form og farge. Fargen på skolehuset er endret fra opprinnelige planer, og har nå fått et lysere uttrykk. Vinduene er også fargesatt med egen farge for hver etasje. Dette harmonerer med fargesettingen innvendig i bygget.  

Fargen på huset er ikke valgt for å harmonere med eksisterende villa. Trevillaen skal snart males igjen, og en endring av husfargen vil da sikkert bli et tema med tanke på helhet, steinerpedagogisk form og uttrykk.