Lærer med realfagskompetanse

Steinerskolen i Arendal søker lærer til verdens fineste jobb!

Er du en engasjert lærer som er klar for nye utfordringer på vakre Sørlandet? Steinerskolen i Arendal søker etter steinerpedagog eller lærer med godkjent lærerkompetanse.

Steinerskolen i Arendal har 130 elever fra 1-10.klasse. Skolen er 15 år, og ligger vakkert og sentralt til rett utenfor Arendal sentrum. Skolen er i positiv vekst og står overfor en spennende tid med nybygg og snart fullt utbygget skole. Arendal er en vakker og framtidsrettet by med alle muligheter for det gode liv på Sørlandet. Byen har gode og rimelige bo-muligheter og et rikt kultur og musikkliv.

Vi søker etter en lærer, fortrinnsvis til undervisning på ungdomsskolen. Ca. 60% fast stilling* med mulighet for mer, og mulighet for utvidelse til full stilling. Stillingen består av undervisning i fagene matte, fysikk, kjemi og biologi, samt klasselæreransvar.

Vi søker en lærer som gløder for å gjøre realfag til et levende, spennende og praksisnært fag for våre elever.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søker har:

 • Erfaring og/eller interesse for steinerpedagogikk
 • Minimun 60 stp. matematikk
 • Minimun 60 stp. relevant utdanning i fysikk/kjemi/biologi
 • Erfaring som klasselærer
 • Evne til å spre glede og godt humør
 • Undervisningserfaring fra 8. – 10.klasse
 • En tydelig klasseledelse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Kompetanse innenfor IKT

«En god lærer har rikelig med kunnskap, god kommunikasjon med sine elever og kan kunsten å undervise på en engasjerende måte. Læreren betyr svært mye for at elevene skal trives på skolen, strekke seg mot nye mål, samarbeide med andre og lære med glede. Og være lærer er en stor og viktig oppgave for framtiden (Fra brosjyren til lærerutdanningen ved Steinerhøyskolen).

Vi kan tilby:

 • En steinerskole med et godt omdømme og med god elevvekst
 • Tett samarbeid med skolens nåværende realfagslærer, som nærmer seg pensjonsalder
 • Tverrfaglig arbeid i team med andre lærere
 • Utvikle fag og fagplaner i samarbeid med engasjerte lærere
 • En pedagogikk med praktisk tilnærming til fagstoffet
 • Et helt nytt skolebygg – hvor du får mulighet til utvikle naturfagrommet og bidra til å gjøre dette rommet til et attraktivt læringsrom
 • Veiledning av erfaren pedagog

*Lærere uten steinerpedagogisk kompetanse vil få fast ansettelse på vilkår fram til vedkommende har opparbeidet seg etterutdanning med 60 stp. steinerpedagogikk ved Steinerhøyskolen.

Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder, Anne Marit W. Sveen, på tlf: 918 89 178 eller på e-post: anne.marit.sveen@steinerskoleniarendal.no.

Tiltredelse: 01.08.2019          Lønn: Etter skolens lønnssystem

Pensjon: Statens Pensjonskasse

Søknadsfrist: 15.03.2019           

Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Søknaden foregår elektronisk. Du må legge ved: Søknad, CV, attester og vitnemål, samt oppgi referanser.

SØK PÅ STILLINGEN!