Lærer med spesialpedagogikk

Steinerskolen i Arendal søker etter lærer med spesialpedagogikk i 100 % fast stilling

Skolen søker etter en kvalifisert medarbeider med høy arbeidskapasitet, godt humør og stå-på vilje på vegne av skolen og elevene.

Steinerskolen i Arendal har 130 elever fra 1-10.klasse. Skolen er 15 år, og ligger vakkert og sentralt til rett utenfor Arendal sentrum. Skolen er i positiv vekst og står overfor en spennende tid med nybygg og snart fullt utbygget skole. Arendal er en vakker og framtidsrettet by med alle muligheter for det gode liv på Sørlandet. Byen har gode og rimelige bo-muligheter og et rikt kultur og musikkliv.

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av:

 • Å kvalitetssikre prosedyrer og arbeid i forhold til spesialundervisning
 • Samarbeid med lærere og fagarbeidere
 • Undervisning i klasse, gruppe og 1:1

Vi ønsker en person som har følgende kvalifikasjoner:

 • Steinerpedagog eller pedagog med kjennskap til steinerskolens pedagogikk
 • Godkjent lærerutdanning med faglig fordypning/videreutdanning innen spesialpedagogikk
 • Erfaring og kunnskap om dysleksi
 • God kjennskap til pedagogisk programvare til bruk i spesialundervisning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode kunnskaper innenfor IKT

Vi kan tilby:

En spennende skole med et engasjert kollegium som jobber for å utvikle det beste i barnet.

 • Mulighet til å gjøre en forskjell for den enkelte elev
 • Inngå som en del av skolens spesialpedagogiske gruppe, og samarbeid med engasjerte lærere som ønsker å skape en meningsfull skolehverdag for elevene på skolen
 • Mulighet for å påvirke utvikling innenfor eget arbeidsfelt og for skolen som helhet

Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder, Anne Marit W. Sveen, på tlf: 918 89 178 eller på e-post: anne.marit.sveen@steinerskoleniarendal.no.

Tiltredelse: 01.08.2019          Lønn: Etter skolens lønnssystem

Pensjon: Statens Pensjonskasse

Søknadsfrist: 15.03.2019           

Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Søknaden foregår elektronisk. Du må legge ved: Søknad, CV, attester og vitnemål, samt oppgi referanser.

SØK PÅ STILLINGEN!