Ny, fremtidsrettet lærerutdanning

Steinerhøyskolen og OsloMet har inngått et samarbeid om en fellesgrad; Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 med steinerpedagogikk. Dette er den første fellesgraden mellom et offentlig universitet og en privat høyskole i Norge.

Lærerutdanningen er femårig og tilbys fra høsten 2019. Den søkes gjennom www.samordnaopptak.no og søknadsfrist er 15. april.

”Det er viktig at vi har et bredt og godt tilbud til dem som ønsker å arbeide som lærere i fremtiden. De som velger denne utdanningen, vil være del av to spesialiserte fagmiljøer der de får det beste fra begge utdanningsinstitusjonene.” sier rektor ved Steinerhøyskolen, Dagny Ringheim. ”Studiet gir etter min mening et kjempefint grunnlag for å mestre verdens fineste yrke! Det legger stor vekt på erfaringskunnskap, pedagogiske øvelser og praksis, og gir samtidig inngående kunnskap om relevant forskning og teori, om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk. Studentene opparbeider kunstneriske ferdigheter og får erfaring med å lede et mangfold av kunstfaglige arbeidsmåter, noe som er viktige kjennetegn ved steinerpedagogikken.”

Den nye utdanningen gir et konkurransefortrinn; studentene er kvalifisert til arbeid i steinerskolen 1. – 10. trinn og stiller likt med andre grunnskolelærere til arbeid i offentlig skole 1.–7. trinn. Studentene får en bred og variert utdanning tilpasset fremtidens skole.

Det finnes 31 steinerskoler i Norge. I tillegg finnes det 1100 steinerskoler i verden som underviser etter en tilnærmet lik læreplan. Utdanningen gir derfor globale yrkesmuligheter.

Vemund Skulberg, studentrådsleder ved Steinerhøyskolen, sier: ”den nye utdanningen er genial fordi den utvider grunnskolelærerutdanningen med en spennende, variert og dyp tilnærming til læring. Utdanningen gir mulighet for å få kompetanse og verktøy til å jobbe med kanskje den viktigste oppgaven i samfunnet på en bred, aktiv og fremtidsrettet måte”

Les mer om Steinerhøyskolens studier på www.steinerhoyskolen.no

Steinerhøyskolen er Norges eneste høyskole for steinerpedagogikk og tilbyr; Lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, sosialpedagogisk utdanning, masterutdanning, etter- og videreutdanning.