Vi søker to dedikerte avdelingsledere

Vi søker to dedikerte avdelingsledere med engasjement for god pedagogikk og skoleutvikling!

Steinerskolen i Arendal er i vekst og søker nå etter avdelingsledere på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Stillingene er nyopprettede og under utvikling. Vi ser derfor etter personer som er ressurser i forhold til organisasjonsarbeid og som kan lede endringsprosesser i skolen. Hovedoppgaven til de nye lederne, er å arbeide for å utvikle skolens undervisningstilbud og kvalitetssikre den daglige driften på det enkelte trinn.  

Du vil samarbeide tett med daglig leder, andre skoleledere, lærere og ansatte ved skolen. I noen tilfeller vil du opptre som daglig leders stedfortreder.  

Om Steinerskolen i Arendal

Steinerskolen i Arendal er en friskole og er organisert som en stiftelse. Skolen er godkjent som et pedagogisk alternativ og tilbyr steinerpedagogikk til alle klasser fra 1. – 10. klasse etter egen godkjent læreplan. Steinerskolen i Arendal har i dag 143 elever og 35 årsverk. Skolen ligger sentralt plassert ved Langsævann med gangavstand til Arendal sentrum. Skolen har nylig flyttet inn i nytt skolebygg. Sammen med den tilhørende gamle sveitservillaen «Friedheim», har området blitt et vakkert blikkfang. Flotte uteområder med mange spennende læringsrom, omringer skolen.

Skolens visjon er å skape en livslang motivasjon for læring og kunnskap, gjennom engasjement, kreativitet, nysgjerrighet og undring. Vi ønsker å skape en levende skole der Rudolf Steiners pedagogiske ideer møter samtiden og utvikles til en tidsriktig, framtidsrettet  og bærekraftig pedagogikk.

Steinerpedagogikken anerkjenner kunst og kultur som en viktig del av menneskelig utvikling. Kunstnerisk arbeid åpner dører, bryter ned barrierer og fremmer kreativitet og nyskapning. Samhold og tilhørighet, skaper gode medmennesker. Gjennom å skape et levende og kreativt skolemiljø for elever, lærere og foreldre, legger man samtidig til rette for et godt læringsmiljø.

Skolen som organisasjon trenger å videreutvikles etter en periode med kontinuerlig vekst, nybygg og raske endringer. Vi har mange spennende oppgaver foran oss. Vi trenger derfor flere engasjerte ledere med på laget.

Høres dette spennende ut?

Vi kan tilby en spennende jobb, med mulighet til å påvirke, bidra til skoleutvikling og vekst sammen med et engasjert kollegium.

Søknad og mer informasjon finner du her:

Mer informasjon om avdelingsleder barnetrinnet

Mer informasjon om avdelingsleder ungdomstrinnet