Informasjon rundt et smittetilfelle av Covid-19 ved skolen

En person ved Steinerskolen i Arendal er bekreftet smittet av Covid-19. Personen var utsatt for smitte utenfor skolen. Smitten har sammenheng med smitten på Arendal Internasjonale skole. Som følge av dette har smittesporingsteamet satt 5 medarbeidere og 3 elever ved Steinerskolen i karantene. Smittevernteamet har god oversikt over smitten ved Steinerskolen og det er trygt for elever og medarbeidere å gå på skolen som normalt fra mandag 1.2.2021.  

Kommunen skriver følgende om smittesituasjonen på sine hjemmesider: 

«Steinerskolen 

Smittetilfellet på Steinerskolen er koblet til smitten ved AIS. Vi har god oversikt over smitten ved Steinerskolen. Den smittede har ikke undervisningsstilling på skolen, men har vært i kontakt med tre elever og 5 medarbeidere. Disse er nærkontakter, og er satt i karantene.   
Basert på kartlegging fra smittesporingsteamet er det trygt å holde skolen åpen.   
Alle elever skal møte som normalt på mandag.« 

Les mer og hold dere orientert om situasjonen her på kommunen side hjemmesider. 

Foresatte og medarbeidere er og blir informert om smittetsituasjonen gjennom skolens informasjonskanaler. Skolen er godt forberedt på å håndtere en slik situasjon, og beredskapsgruppen har god oversikt og kontroll over situasjonen.  

Spørsmål angående smittesituasjonen kan rettes til post@steinerskoleniarendal.no