Velkommen til skolen

Med god støtte fra alle involverte, åpner skolen igjen mandag 08.02.2021, etter to dager med undervisning hjemme.  

Av driftsmessige årsaker, knyttet til redusert bemanning, tok beredskapsteamet ved skolen en avgjørelse onsdag i forrige uke, om å stenge skolen torsdag og fredag.  

Til sammen er 5 personer tilknyttet Steinerskolen  bekreftet smittet med Covid-19. Arendal kommune og skolen har god oversikt og kontroll på smittesituasjonen. Vi sender gode tanker til de involverte. 

I slike situasjoner er det alltid noen som må trå ekstra til. Vi retter en stor takk til de som i disse ukene har gjort en ekstra innsats for at elevene skal bli ivaretatt, og få kvalitetsopplæring på skolen og ved undervisning hjemme. Det gjelder alle ansatte ved skolen, og ikke minst de foresatte. 

Foresatte og medarbeidere er informert gjennom skolens kanaler.

For mer informasjon rundt smittesituasjonen i Arendal kommune – se her