Pedagogstillinger ledige skoleåret 2021-2022

Steinerskolen i Arendal søker dyktige steinerpedagoger eller pedagoger med interesse for steinerpedagogikk

Skolen trenger:

 • 80-100% fast stilling som lærer i realfag på ungdomstrinnet
 • 100% fast stilling som klasselærer på småskoletrinnet
 • 80% vikariat som norsklærer på ungdomstrinnet skoleåret 21/22
 • 80-100% midlertidig stilling som lærer med fordypning i spesialpedagogikk skoleåret 21/22

Realfagslærestillingen innebærer klasselæreransvar for skolens påtroppende 8.klasse

Klasselærers ansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning
 • Skape et godt læringsmiljø i klassen
 • Tett oppfølging av elevene, faglig og sosialt
 • Fremme et godt skole-hjem-samarbeid
 • Arbeide i team, også på tvers av klassetrinn
 • Bidra i internt utviklingsarbeid

Hvem er du?

Som steinerskolelærer er du dedikert og engasjert, visjonær og inspirerende. Du setter eleven i sentrum og er bevisst lærerens funksjon som rollemodell.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent steinerpedagogisk utdanning eller offentlig pedagogisk utdanning er et krav
 • Oppfylle kompetansekrav i de fagene det undervises i
 • God forståelse for steinerpedagogiske arbeidsmetoder
 • God IKT-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God klasseledelse
 • For klasselærerstillingene kreves klasselærererfaring

Personlige egenskaper:

 • Genuin interesse for barns læring og utvikling
 • God formidlingsevne
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag
 • Du trives med å jobbe med mennesker og ønsker å bidra i profesjonsutvikling og i et kollegialt fellesskap
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Et spennende og inspirerende pedagogisk miljø i utvikling
 • En flott skole med flotte elever, engasjerte foreldre og lærere som spiller på lag
 • Mentorordning 

Tiltredelse: 01.08.21 Lønn: Ihht. skolens lønnssystem Pensjon: Statens Pensjonskasse

Søknadsfrist: 23.04.2021

Vi hører gjerne fra deg før det.

Gyldig politiattest må forevises ved ansettelse.

Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder, Anne Marit W. Sveen, på tlf: 918 89 178 eller på e-post: anne.marit.sveen@steinerskoleniarendal.no.

Søknaden er elektronisk. Du må legge ved: Søknad, CV, attester og vitnemål.
Søk på stillingen her: https://form.jotformeu.com/90453576554363