Uttalelse vedrørende dokumentar om Solvikskolan i Sverige

Steinerskolen i Arendal støtter seg til uttalelsen fra Steinerskoleforbundet angående dokumentaren fra Solvikskolan i Sverige. Vi oppfordrer deg til å si ifra til skolens ledelse dersom du opplever liknende. Det samme gjelder om du ser eller hører om elever som ikke har det bra på skolen. Sammen må vi ta ansvar for å forebygge, hindre og stoppe krenkelser og overgrep. Se hele uttalelsen fra Steinerskoleforbundet nedenfor.