grønn skole

Grønn skole

Grønne Steinerskoler- en moderne og tidsriktig hundreårig
Steinerskolen i Arendal er en grønn skole, til glede for elevene og naturen. Grønne skoler, er ikke noe nytt i Steinerskolesammenheng. I hundre år har skolene hatt fokus på mennesket som en del av naturens fellesskap- en del av verden. I lys av dette, er det å ta vare på naturen, bli glad i den, bruke den og ikke minst forstå den, alltid vært viktig del av steinerpedagogikkens verdigrunnlag. Hagebruk inngår som en del av naturfagundervisningen. I samarbeid med mat og helsefaget får elevene nærgående kunnskap om veien fra jord til bord. Elevene får tidlig erfaringer med å arbeide i skolens skolehage, og får med dette personlige erfaringer og viktig forståelse som de senere kan knytte til teoretisk kunnskap.

Kompetanseheving og Grønt råd
Skolen satser på kompetanseheving blant lærere. Slik kan nye ideer utvikles og inspirere til videre arbeid i skolehagen. Skolen har i dag et eget Grønt råd satt sammen av lærere, en fra skolens ledelse og en foreldrerepresentant. Skolen ønsker på sikt at elevene har en egen representant.

Akkurat nå jobber Grønt råd for:

1. Et godt mattilbud og pedagogisk opplegg rundt måltidene for de yngste elevene på skolen og på Fritidshjemmet.

2. Skolekjøkkenundervising satt i tverrfaglig sammenheng med naturfagundervisningen på ungdomsskolen.

3. Videreutvikling av en spennende og innholdsrik skolehage og skolegård.

4. Avfallshåndtering/kompostering.

5. Skolebier med egen elevbedrift.

6. Pedagogiske opplegg knyttet til skolens nye, flotte Utekjøkken!

7. Samarbeid med en gård- primært med økologisk drift.

8. Sertifisering Grønt Flagg, Miljøfyrtårn

9. Havet som pedagogisk ressurs

Steinerskoleforbundet har laget et hefte til inspirasjon for alle dem som møtes hver dag til felles måltider på skolen, fritids og barnehagen. Her får du tre ukesmenyer med vegetarisk og frisk mat. Oppskriftene er enkle å følge, også for dem med lite erfaring på kjøkkenet. Gode matopplevelser setter spor for livet! Og å velge økologisk bidrar til å verne om resurssene og vise kjærlighet til naturen. Velkommen til grønn skolemat!

Last ned heftene Summende Skoler  Oppskrifter Fritidshjemmet og Oppskrifter_matpakke

Les artikkelen «Steinerskolen er Grønne skoler»