Om oss

Steinerskolen i Arendal er en privat grunnskole som drives etter steinerpedagogiske prinsipper.

Steinerskolens i Arendals pedagogiske kjerneverdier:

  • Lar barn være barn og gir rom for frilek og læring gjennom undring og bevegelse i skolens egenartede førsteklasse
  • Bruker fordypning, tverrfaglighet, kunstneriske og praktiske aktivitet som motivasjon for livslang læring og et berikende skoleliv
  • Ivaretar framtidens kompetansebehov ved å utdanne barn til selvstendig og kreativ tenking
  • Lærer barn og unge å ta ansvar for medmennesker, natur og miljø gjennom forbilledlige holdninger og bærekraftige aktiviteter
  • Har en egen læreplan som tar hensyn til barn og unges utvikling

Skolen er offentlig godkjent og kan ta imot opptil 150 elever fordelt på 10 trinn. Høsten 2020 er vi 143 elever og 24 lærere på skolen. Skolen holder til flotte lokaler og i vakre omgivelser ved Langsæ i Arendal og høsten 2019 stod et flott nybygg klar til innflytting. Det er kort vei til gode turområder og andre interessantelæringsarenaer!