ombudsordningen

Steinerskolenes Ombudsordning har det formål å bidra til å støtte og sikre kommunikasjon innen skolene eller mellom foreldre, elever og den enkelte skole. Les mer om ombudsordningen her:
http://www.steinerskole.no/?page_id=335