Vigilo

Steinerskolen i Arendal benytter Vigilo for kommunikasjon mellom hjem, SFO og skole

Vigilo er en digital løsning for kommunikasjon mellom Steinerskolen i Arendal og foresatte. Den lukkede løsningen er helhetlig, sikrer personvernet, er trygg og effektiv, og samler all kommunikasjon på ett sted. Løsningen erstatter kommunikasjon via ranselpost, e-post og SMS. Nå samles meldinger, nyheter, fravær, enkelte samtykker, søknader og anmerkninger på ett og samme sted.

Her kommer informasjon om Vigilo og utfyllende veiledninger for bruk av løsningen.

For deg som vil komme raskt i gang

Du kan logge deg på Vigilo både på app og på web (nettleser) – heretter kalt Vigilo-App og Vigilo-Web. Funksjonalitetene er noe forskjellig utfra hvor du logger inn.

I Vigilo-App kan du

 • lese og sende meldinger
 • lese nyheter
 • melde fravær

I Vigilo-Web kan du i tillegg

 • fylle ut samtykkeskjemaer
 • søke om permisjon fra skolen
 • melde deg på aktiviteter og møter
 • se timeplanen
 • se fraværsoversikt
 • se publiserte anmerkninger
 • søke om, si opp og endre plass på SFO

Første gang må du logge på Vigilo-Web. Du må benytte Bank-ID for å logge inn. Logg på Vigilo-Web. NB! Du må velge Steinerskolen i Arendal og ikke Arendal kommune. 

Last deretter ned Vigilo-App i Appstore/Google play. Første gang du logger inn i Vigilo-App, må du benytte Bank-ID. Deretter kan man lage seg en pinkode og tillate ansiktsgjenkjenning og/eller fingeravtrykk for bruk ved senere innlogging. Du må med jevne mellomrom logge inn på nytt med på grunn av sikkerheten. NB! Du må velge Steinerskolen i Arendal og ikke Arendal kommune. 

1. Hva er Vigilo?

Vigilo er skolens skoleadministrative system. I Vigilo ligger opplysninger om alle barn i på skolen og deres foresatte. Personopplysninger hentes fra foresatte gjennom skolesøknad og bekreftelse på registrert foreldreansvar. Dere er ansvarlige for å til enhver tid gi oss riktige opplysninger om folkeregistrert adresse på dere og eleven, e-post, telefonnummer og registrert foreldreansvar. Skolen har ikke hjemmel til å hente all informasjon fra folkeregister. Vi er derfor avhengig av at informasjon gitt til oss er riktig for at informasjon skal gå til rette mottakere.

Skolen bruker Vigilo til administrasjon av skolehverdagen, for eksempel til plassering av elever i klasser og grupper, timeplanlegging, merknader og fraværsregistrering. Skolene bruker også Vigilo i forbindelse med rapportering til ulike nasjonale register. Skolen bruker Vigilo til å innhente samtykker fra foresatte, motta søknader om SFO-plass, søknader om fri fra pliktig undervisning, administrere elev/foreldresamtaler, fravær, anmerkinger og annet.

Kommunikasjonsløsningen 

Kommunikasjonsløsningen er en egen del av Vigilo. Den brukes til digital kommunikasjon mellom skole og SFO, og hjemmet. Her kan skolen/SFO kommunisere med foresatte, foresatte kan melde fravær, få tilsendt nyheter og ukeplaner.

2. Hvorfor bruke Vigilo?

Personvernet og informasjonssikkerheten er viktig, og både forvaltningsloven, personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) stiller strenge krav til skolens behandling av personopplysninger. 

For å sikre trygg og effektiv kommunikasjon mellom hjem og skole, bruker vi Vigilo`s kommunikasjonsløsning. Kommunikasjonen i Vigilo foregår med sikker innlogging og erstatter mindre sikre kommunikasjonsplattformer som e-post, SMS og ranselpost. Skolen vil også på sikt ta i bruk KS-Svar UT, som gjør at formelle brev og brev som inneholder personopplysninger kan sendes til dere digitalt via Digipost eller tilsvarende. Enn så lenge vil slik informasjon komme i brevs form.

Ved å bruke en lukket løsning, med innebygget personvern, er skolen i stand til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte etter lovverket, som er utformet for å sikre alle registrertes personopplysninger.

3. Hvordan komme i gang?

Du har tilgang til kommunikasjon og informasjon gjennom Vigilo-Web og Vigilo-App

Første gang du logger deg på skal du logge deg inn i Vigilo-Web. Det er viktig at du først går gjennom samtykkene, og gir de samtykkene du ønsker.

Generelt finner man alle hjelpeartikler man trenger på Vigilo`s hjelpesenter.

Vigilo-Web

Du logger deg inn i Vigilo-Web med ID-porten på siden https://vigilo.no/steinerskolen-i-arendal. Vigilo-Web er tilgjengelig både via nettleser på PC/Mac, i nettleser på smarttelefon eller i nettleser på nettbrett. For bruk på smarttelefon anbefales imidlertid Vigilo-App (se under).  All tilgjengelig funksjonalitet finner dere i Vigilo-Web.

Se også hjelpeartikkel om innlogging i foreldreportalen i Vigilo hjelpesenter på Web.​ NB! Steinerskolen i Arendal ligger ikke under Arendal kommune, men under Steinerskolen i Arendal.

Husk å logge deg ut av Vigilo-Web og lukke nettleseren når du har gjort det du skulle.

Vigilo-App

Vigilo-App er et alternativ til Vigilo-Web. Denne gir begrenset funksjonalitet i forhold til Vigilo-Web. Du laster appen ned gratis på App Store (iOS), Google Play (Android) eller App Gallery (HarmonyOS).

Du logger deg inn første gang via ID-porten. Da kan du opprette en firesifret PIN-kode som du skal bruke når du logger deg inn neste gang. Alternativt kan du aktivere biometrisk innlogging som fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning).

Se også hjelpeartikkel om nedlastning og førstegangs innlogging i Vigilo-App i Vigilo hjelpesenter.​

4. Hvem har tilgang til kommunikasjon via Vigilo?

Det er foresatte med registrert foreldreansvar som får tilgang til informasjon om egne barn i Vigilo.

Hovedregelen er at foresatte med foreldreansvar har krav på samme informasjon fra skolen om sitt barn. Hvis den ene av foreldrene har foreldreansvar alene, har den andre forelderen likevel rett på informasjon. I slike tilfeller må du spørre om det konkret, jf. barnelova § 47. Man har ikke krav på løpende oppdateringer. Dersom løpende oppdateringer ønskes, kan det gis, ved at den med registrert foreldreansvar samtykker til dette. Den med registrert foreldreansvar må da ta kontakt med skolen.

Foresatte kan også selv søke om å justere foreldreansvaret. Les mer om hva foreldreansvar er, og hvordan foreldre kan søke om å få felles foreldreansvar her.

Om det er ønskelig at bare en med foreldreansvar har tilgang til kommunikasjon i Vigilo. Ta kontakt med skolen.

For fosterforeldre kreves det at skolen mottar en bekreftelse fra barnevernet om hvilke omsorgspersoner som skal ha tilgang til informasjon rundt eleven.

Personer som ikke har registrert foreldreansvar, kan også ha behov for å ha informasjonen rundt eleven. Dette kan eksempelvis være bonusforeldre, besteforeldre eller andre omsorgspersoner. Det blir ikke gitt tilgang til Vigilo for denne gruppen omsorgspersoner, med mindre skolen mottar et samtykke fra begge foresatte med registrert foreldreansvar på slik tilgang. Ta kontakt med skolen om det er ønskelig.

5. Hva kan du skrive i Vigilo?

Du må være oppmerksom på hvilken type informasjon du sender via Vigilo, enten som del av en melding eller som vedlegg. 

Visse kategorier av personopplysninger kalles for særlige kategorier av personopplysninger (sensitive opplysninger). Slike personopplysninger skal ikke sendes via Vigilo. De kategoriene av opplysninger dette gjelder er: 

 1. opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse
 2. opplysninger om politisk oppfatning
 3. opplysninger om religion
 4. opplysninger om filosofisk overbevisning
 5. opplysninger om fagforeningsmedlemskap
 6. genetiske opplysninger
 7. biometriske opplysninger
 8. helseopplysninger
 9. opplysninger om seksuelle forhold
 10. opplysninger om seksuell legning

Dersom du mener at det er behov for å dele denne typen personopplysninger med skolen, kan disse opplysningene leveres fysisk til skolen, sendes pr. brev til skolen, sendes kryptert på e-post til skolen eller lastes opp her:

Det finnes også en del andre tilfeller som ikke involverer personopplysninger i de de nevnte kategoriene, som heller ikke skal sendes i Vigilo.  Eksempler er ved problematiske forhold på skolen som involverer navngitte elever eller ansatte, individuelle opplæringsplaner og enkeltvedtak, mistrivsel, krenke- og mobbesaker, og informasjon om personlig økonomi. 

Innsending av sensitive opplysninger

Ved å benytte alternativene ovenfor sikres trygg behandling av opplysningene du sender til skolen.

6. Skole og SFO: nyheter, meldinger og fraværsmeldinger

Nyheter

Skolen kan publisere innlegg som blir tilgjengelig under ‘Siste nytt’. Slike innlegg kan bestå av både tekst, bilder og vedlegg. Skolen bruker i hovedsak ‘Nyheter’ for å gi informasjon om en større gruppe elever, typisk en klasse, ett trinn eller hele skolen. ​

Hjelpeartikler i Vigilo hjelpesenter: 

Meldinger​

Foresatte kan opprette og sende meldinger til ansatte ved skolen, eller besvare meldinger fra skolen.

Meldinger inneholder alle meldingstråder som du er del av. Også medforeldre (andre omsorgspersoner som er registrert i Vigilo) til eget barn, kan velges som mottaker av melding, men foreldre kan imidlertid ikke sende meldinger til andre foreldre de ikke har felles barn med.

Hjelpeartikler i Vigilo hjelpesenter:

Meldinger du sender til skolen kan leses av den ansatte ved skolen du velger som mottaker, i tillegg til barnets kontaktlærer og skolens ledelse. 

Enkelte opplysninger skal du ikke dele med skolen via meldinger i Vigilo. Dette gjelder sensitive personopplysninger. Les mer om det under avsnittet «Hva kan du skrive i Vigilo».

SFO har et felles meldingsmottak. Skal du sende melding til SFO, velger du “Enhet = SFO” når du har logget deg inn. Alle ansatte på SFO mottar da meldingen din. Du kan ikke bruke Vigilo for å sende melding til en spesifikk ansatt på SFO.

Du kan ikke selv slette en melding du har sendt til skolen via Vigilo. Du må derfor kontakte skolen dersom du ønsker å få slettet en melding. Sletting av en melding kan ta litt tid.  Vær oppmerksom på at meldingen vil kunne vurderes som arkivverdig og dermed bli lagret i skolens arkivsystemer.

Melde fravær​

Er barnet ditt borte fra skolen, melder du fraværet ved å sende en fraværsmelding i Vigilo. Dette gjør du fra menypunktet Melde fravær i Vigilo-Web. Fraværsmeldinger du sender til skolen kan leses av barnets kontaktlærer, skolens ledelse, og barnets andre registrerte foreldre. 

​Du kan ikke selv slette en fraværsmelding du har sendt til skolen. Du må derfor kontakte skolen, dersom du ønsker å få slettet en fraværsmelding.

Hjelpeartikler i Vigilo hjelpesenter:

7. Samtykker

Generelt om samtykker

I noen tilfeller trenger skolen ulike samtykker fra foresatte. Det kan f.eks. være i forbindelse med deling av kontaktinformasjon for foresatte, fotografering, bilder, filmopptak og transport av elever.

Samtykker som gjelder for alle elever eller hele klasser innhentes i Vigilo. Du gir samtykke digitalt i Vigilo-Web (det kan ikke gjøres i Vigilo-App).

Samtykker som gjelder enkeltelever eller som eleven selv må samtykke til, innhentes i dialog med de enkelte foresatte/eleven og utformes etter hva formålet med samtykket er og hva opplysningene skal brukes til. Disse innhentes manuelt. De går vi ikke videre inn på her.

Nedenfor finner du oversikt og informasjon om samtykker og over de samtykkene som innhentes gjennom Vigilo.

Hvem kan samtykke i Vigilo?

Noen samtykker må besvares av den eller de med foreldreansvar.  For andre samtykker er det tilstrekkelig at en foresatt med foreldreansvar gir samtykket. Informasjon om dette finner du i hvert enkelt samtykke.

Dersom man ikke svarer på samtykket, registrerer vi det som at du ikke har samtykket.  

I enkelte tilfeller krever det at eleven selv samtykker. Elever kan ikke samtykke i Vigilo. Skolen bruker manuelt samtykkeskjema som håndteres på skolen.

Hvor lenge varer et samtykke i Vigilo?

Samtykket gjelder til eleven slutter på skolen, til du velger å trekke samtykket, eller til eleven er gammelt nok til å bestemme selv.

Hvordan gi samtykke eller la være å gi samtykke i Vigilo?

Det er frivillig å samtykke. Ønsker du ikke å samtykke har du rett til å la være.

Du finner oversikt over de ulike samtykkene i Vigilo-Web under menypunktet Samtykker. Du kan ikke gi samtykker i Vigilo-App. Trykk på samtykketeksten for å lese hva du samtykker til.

For å samtykke haker du av «Ja» og velger «Send». Om du ikke sender inn «Ja», betyr det at du ikke samtykker. Dersom du ikke vil samtykke, skal du altså ikke besvare samtykket.

Du vil som foresatt kunne se status på samtykker som den andre foresatte har tatt stilling til. 

Se veiledninger her: https://vigilo.zendesk.com/hc/no/articles/4753452645404–Web-Samtykke

Hvordan trekke et samtykke?

Du kan når som helst og uten begrunnelse trekke et samtykke.

Har du samtykket i Vigilo, er det også der du trekker det. Du trekker et samtykke ved å trykke på knappen “Trekk samtykke” til høyre for samtykketeksten. Samtykketeksten finner du i menyen “Samtykke” i Vigilo-Web på internett.

Skolen får ikke et automatisk varsel om at samtykket er trukket. Du må også sende en melding til skolen der du gjør oppmerksom på hvilket samtykke du har trukket. Dette kan du sende som en melding i Vigilo.

Dersom du trekker et samtykke, påvirker det ikke lovligheten av behandlingene som bygger på samtykket, før du trakk det tilbake. Trekk av samtykke har med andre ord ikke tilbakevirkende kraft. 

Se veiledninger her: https://vigilo.zendesk.com/hc/no/articles/4753452645404–Web-Samtykke

Samtykker skolen innhenter i Vigilo

Samtykke: DELE KONTAKTINFORMAJON OM FORESATTE PÅ ELEVLISTER

For å legge til rette for inkludering, et godt klassemiljø og foreldresamarbeid, ønsker skolen å dele foresattes kontaktinformasjon med andre foresatte i klassen. Ved å samtykke gir du skolen lov til å dele informasjon om foresattes navn, foresattes telefonnummer og foresattes e-post til andre foresatte i klassen.

Skolen deler ellers den ovennevnte informasjonen direkte med FAU. Opplysningene brukes til å kontakte foresatte ifm. aktiviteter i FAU regi.

Informasjon som elevens navn, elevens klasse, elevens fødselsdato, elevens adresse er offentlig og kan deles uten samtykke. Skolen kan ikke levere ut taushetsbelagt informasjon. Det kan være hemmelig telefonnummer eller adresse, eller at adressen sier noe om at eleven f.eks bor på institusjon eller lignende. I tilfeller der adressen er hemmelig, vil også elevens navn være underlagt taushetsplikt. Les mer om elevlister her:
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/elevlister/

Samtykke som gis gjelder for den foresatte som gir samtykket.

Samtykke: KJØRING I PRIVAT BIL

Ved å samtykke gir du skolen tillatelse til å transportere eleven i private biler ifm. arrangementer, utflukter og annet i skolens regi. Skolen er ansvarlige for å sjekke at biler er godkjent og at eleven blir tilstrekkelig sikret etter regelverket, samt å påse at sjåføren har gyldig førerkort.

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: UTDELING AV JOD TABLETTER

Som en del av nasjonal beredskapsplan er utdeling av jod tabletter til elevene et tiltak som iverksettes etter en eventuell atomhendelse. Nasjonal myndighet vil be skolene om å dele ut jodtabletter til elevene ved et eventuelt uhell. Ved å samtykke her gir du skolen tillatelse til å gi eleven jodtabletter i et slikt tilfelle. Les mer om dette her: https://dsa.no/atomberedskap/distribusjon-av-jodtabletter-til-kommunene

Et samtykke er gyldig når den foresatte som eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

For elever som bor i fosterhjem eller i institusjon er det barnevernstjenesten som avgjør hvem som kan samtykke. For mer informasjon les her: https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/Barn-og-foreldre/Barnevern/samtykke-til-a-gi-jodtabletter-til-barn-i-barnevernet/. For at samtykket skal være gyldig må det gis samtykke i Vigilo, samt at det enten må leveres et skriv fra barnevernet på hvem som har samtykkekompetanse for eleven, eller barnevernstjenesten må selv gi skriftlig samtykke til skolen. Ved sistnevnte tilfelle, ta kontakt med skolen slik at skriftlig samtykke kan innhentes fra barnevernet.

Andre aktuelle samtykker som kan bli tilgjengelig

Skolen kan også innhente andre samtykker i Vigilo ut i fra behov som oppstår i ulike klasser og som ikke er en del av den lovpålagte undervisningen og læreplanen. Det kan være utendørssvømming på sosiale turer og utflukter, innendørsklatring, utendørsklatring, riding m.m. Slike samtykker vil bli informert om og publisert i Vigilo ved behov.

Generelt om samtykker angående bilder, video- og lydopptak (BVL)

På skolen blir det tatt bilder, video – og lydopptak (heretter kalt BVL) i forbindelse med undervisningen. Det kan være andre ulike formål med BVL, som sosiale aktiviteter og nyheter, for å gi foresatte innblikk i skolehverdagen angående aktiviteter og opplevelser eleven er med på. Det kan også være formål ifm. f.eks. avisartikler og sosiale medier.

Noen formål trengs det ikke samtykke til ifm. BVL (f.eks ta bilde av eleven for å bruke i skolens administrasjonssystemer og læringsplattformer og i forbindelse med undervisningsformål og hvor elev ikke kan gjenkjennes). Andre trengs det samtykke til. Disse samtykkene innhentes i Vigilo.

For elever som er 13 år eller mer, skal det også innhentes samtykke fra eleven. Det gjøres manuelt på skolen.

Alle BVL hvor den enkelte elev kan gjenkjennes inneholder en personopplysning og skal behandles etter personopplysningsloven ift. bruk, lagring, sletting, utlevering med mer, uavhengig av hvilket formål BVL har.

Skolen tar bilder av elevene i ulike positive læringssammenhenger etter føringer i Veilederen «I beste mening», utarbeidet av Datatilsynet. Veilederen er både for foreldre og ansatte på skolen.

Et samtykke angående BVL er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: SKOLEN KAN TA BILDE, VIDEO- og LYDOPPTAK (BVL) AV ELEVEN

Dette er et generelt samtykke om å kunne ta BVL i ulike settinger i skolesammenheng. Dette er KUN et samtykke til å ta BVL, ikke til noen form for bruk eller publisering. Formål med BVL gis i egne samtykker i Vigilo.

Ellers har skolen lov til å ta BVL av eleven til bruk i skolens digitale systemer og i undervisningsøyemed. Dette trengs ikke samtykke til.

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: PORTRETT OG KLASSEBILDE AV SKOLEFOTOGRAF

Et samtykke innebærer at foto av eleven vil kunne bli brukt i skolekatalog, som gis ut til alle elever på skolen.

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: DELE BVL AV ELEVEN I VIGILO MED KLASSEN

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: DELE BVL AV ELEVEN I VIGILO MED HELE SKOLEN

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: DELE BILDER AV ELEVEN TIL BRUK I STEINERBLADET

Steinerbladet er et tidsskrift for pedagogikk, samfunn og kultur, som gis ut primært til alle foreldre i steinerskolene i Norge og Danmark.

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: DELE BILDER TIL BRUK I TRYKTE MEDIER

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: DELE BILDER TIL BRUK I TRYKTE MEDIER, SOM OGSÅ KAN BLI PUBLISERT PÅ NETT

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: SYNLIG BVL AV ELEVEN PÅ KLASSEARRANGEMENTER

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: SYNLIG BVL I SKOLENS FELLESAREALER

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Samtykke: DELE BVL PÅ SKOLENS HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER

Skolen ønsker i noen tilfeller å formidle verdier, pedagogikk, kultur og hverdagsøyeblikk på våre hjemmesider og på sosiale medier. Dette gjøres uten å eksponere elevene – det er aktiviteten vi fokuserer på. Vi følger også Datatilsynets veileder «I beste mening». Skolens sosiale medier er Facebook og Instagram.

Et samtykke er gyldig når den eleven bor fast hos samtykker (den som har daglig omsorg). Et samtykke er gyldig når en av de foresatte samtykker for elever med delt bosted.

Rett til å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon om vesentlig informasjon

Skolen har grunnlag for å ta i bruk Vigilo uten aktivt samtykke fra foresatte. I forhold til norsk lovgiving kan foresatte imidlertid i noen tilfeller reservere seg mot å motta informasjon fra skolen gjennom elektronisk kommunikasjon. Dette gjelder for situasjoner hvor det er vesentlig at du får informasjon. Skolen vurderer hva som er vesentlig informasjon. Det kan f.eks. være innkalling til foreldresamtale. Dersom du ønsker å reservere deg mot å få vesentlig informasjon gjennom Vigilo, vil vesentlig informasjon sendes pr. brev (ikke på sms eller e-post – som også er elektronisk kommunikasjon). Ønsker du å reservere deg, ta kontakt med skolen.

8. Påmeldinger i Vigilo-Web

Foresatte får informasjon om påmeldinger i Vigilo-Web. Dette kan f.eks være: 

 • påmelding til utviklingssamtaler 
 • påmelding til foreldremøter og allmøter 
 • påmelding til aktiviteter 
 • påmelding til avslutninger 
 • påmelding til kulturarrangement 
 • påmeldinger til SFO i skolens ferier

Veiledning Påmeldinger til skole  

Mer utfyllende informasjon om hva du melder barnet/deg på, finner du i selve påmeldingen i Vigilo. 

9. Søknader i Vigilo-Web

Foreldre søker om fri fra pliktig undervisning i Vigilo-Web. I tillegg kan du under søknader i Vigilo-Web søke om SFO-plass, ende SFO-tilbud, samt si opp plassen på SFO.

10. Behandling av personopplysninger

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss på Steinerskolen i Arendal, i tillegg til den generelle taushetsplikten.  Les mer om hvordan skolen håndterer personopplysninger i skolens personvernerklæring.

Kontaktinformasjon for henvendelser om behandling av personopplysninger:

 • Epost:                post@steinerskoleniarendal.no
 • Telefon:             37 00 11 23
 • Brev:                   Steinerskolen i Arendal, Postboks 55, 4801 Arendal

11. Kontakt

Telefon: 37 00 11 23 fra kl. 08:00 til kl. 14:00
E-post: post@steinerskoleniarendal.no
Besøksadresse: Eidebakken 4, 4846 Arendal

Lurer du på noe? Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du hjelp med det tekniske? Kontakt Vigilo hjelpesenter

12. Nyttig innhold