Mobbevarsleren

Hva er mobbing?

Det finnes flere definisjoner av hva mobbing er. Definisjonen som blir brukt av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med Elevundersøkelsen lyder:

Mobbing er gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing». Atferden må finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere for å defineres som mobbing. Mobbing er ikke en konflikt, men en type overgrep. Les mer om mobbing her. Les mer om skolens psykososiale miljø her. Utdanningsdirektoratet har også en egen side med informasjon til barn, unge og foreldre – Du har rett til å ha det bra.

Ved å sende inn dette skjemaet, ber jeg som melder om tiltak angående mobbing eller læringsmiljøet. Jeg samtykker til at informasjonen blir tilgjengelig for skolens daglige leder.

SKJEMA FOR INNSENDING VED MOBBING/MISTANKE OM MOBBING
Følg linken nedenfor:
https://form.jotform.com/202613517158048

nullmobbing_small_gronn