Betaling

I tabellen gjengis prisene for skoleåret 2022/2023.

 Pris pr. mnd Ant. mndr.Søsken-
rabatt elev 2
Søsken-rabatt elev 3Søsken-rabatt elev 4
Skole17501250%75%*100%**
SFO 24351130%50%50%
12 timer gratis SFO 1. klasse011
Full plass SFO 1. klasse106011
Enkelttime SFO for elever uten fast oppholdstid  ***150 pr. time  
Dagpris for SFO for de som ikke har fast oppholdsplass300 pr. dag  

* dersom elev 3 også har plass på Fritidshjemmet
**dersom elev 4 også har plass på Fritidshjemmet
***kan ikke brukes på fast basis

For de som ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, vil det påløpe et fakturagebyr på kr 35,-.

Det er mulig å søke om redusert skolebetaling på skole og SFO. Ta kontakt med skolen for informasjon.

Det er styret som hvert år avgjør størrelsen på foreldrebetalingen. Det er friskoleloven kapittel 6 om offentlige tilskudd mm. som regulerer statstilskuddet og fastsetter rammer for foreldrebetalingen.

Priser for skoleåret 2023-2024 finner du her.