betaling

I tabellen gjengis prisene for skoleåret 2020/2021.  Økologisk skolemat for 1. klasse og økologisk mat på fritids er inkludert i prisen.

Pris pr. mnd Ant. måneder Søsken-rabatt elev 2 Søsken-rabatt elev 3 Søsken-rabatt elev 4
Skole 1730 12 50% 75%* 100%**
Fritids 2350 11 30% 50%  50%
Enkelttime fritids uten fast oppholdstid  *** 150 pr. time
Dagpris for fritids for de som ikke har fast oppholdsplass 245 pr. dag

* dersom elev 3 også har fritids
**dersom elev 4 også har fritids
***kan ikke brukes på fast basis

For de som ikke har opprettet e-faktura, vil det påløpe et fakturagebyr på kr 35,-.

Det er mulig å søke om redusert skolebetaling. Søknad må fremsettes på eget søknadsskjema innen 15 september hvert år. Ta kontakt med skolen for å få tilsendt link til søknadsskjema. Det er inntekten som avgjør om du kan få innvilget søknaden.

Det er styret som hvert år avgjør størrelsen på foreldrebetalingen. Det er privatskolelovens kapittel 6 om offentlige tilskudd mm. som regulerer statstilskuddet og fastsetter rammer for foreldrebetalingen.

2020-03 Informasjon prisendringer skoleåret 2020-2021