betaling

I tabellen gjengis prisene for skoleåret 2018/2019.  Økologisk skolemat for 1. klasse og økologisk mat på fritids er inkludert i prisen.

Pris pr. mnd Ant. måneder Søsken-rabatt elev 2 Søsken-rabatt elev 3 Søsken-rabatt elev 4
Skole 1700 12 50% 75%* 100%**
Fritids 2150 11 25% 50%  50%
Enkelttime fritida uten fast oppholdstid  *** 150 pr. time
Dagpris for fritids i ferier (2 uker i året – høstferien og 5 dager etter skoleslutt i juni) 100 pr. dag

* dersom elev 3 også har fritids
**dersom elev 4 også har fritids
***kan ikke brukes på fast basis

For de som ikke har opprettet e-faktura, vil det påløpe et fakturagebyr på kr 35,-.

2018-04 Informasjon priser skoleåret 2018-2019

Det er mulig å søke om redusert skolebetaling. Søknad må fremsettes på eget søknadsskjema innen 15 september hvert år. Det er inntekten som avgjør om du kan få innvilget søknaden.

Det er styret som hvert år avgjør størrelsen på foreldrebetalingen. Det er privatskolelovens kapittel 6 om offentlige tilskudd mm. som regulerer statstilskuddet og fastsetter rammer for foreldrebetalingen.