Betaling

I tabellen gjengis prisene for skoleåret 2023/2024.

 Pris pr. mnd Ant. mndr.Søsken-
rabatt elev 2
Søsken-rabatt elev 3Søsken-rabatt elev 4
Skole17701250%75%*100%**
SFO 25001130%50%50%
12 timer gratis SFO 1. klasse (NB! Søknadsfrist)011
Full plass SFO 1. klasse (NB! Søknadsfrist)107211
12 timer gratis SFO 2. klasse (NB! Søknadsfrist)011
Full plass SFO 2. klasse (NB! Søknadsfrist)87911
Enkelttime SFO for elever uten fast oppholdstid  ***150 pr. time  
Dagsats for SFO for de som ikke har fast oppholdsplass i skolens ferier300 pr. dag  

* dersom elev 3 også har plass på Fritidshjemmet
**dersom elev 4 også har plass på Fritidshjemmet
***kan ikke brukes på fast basis

For de som ikke har opprettet e-faktura eller avtalegiro, vil det påløpe et fakturagebyr på kr 35,-.

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling på skole og SFO. Ta kontakt med skolen for informasjon.

Det er styret som hvert år avgjør størrelsen på foreldrebetalingen. Det er privatskoleloven kapittel 6 om offentlige tilskudd mm. som regulerer statstilskuddet og fastsetter rammer for foreldrebetalingen.