skolehelsetjenesten

Lise Bortinghus

Trenger du noen å snakke med?

Jeg heter Lise Bortinghus og er helsesykepleier her på Steinerskolen. Jeg har en åpen dør for alle elever og foresatte –  kom gjerne innom for en prat. Jeg er tilstede på skolen tirsdag og onsdag fra 08.00 til 15.00. Jeg holder til i 3. etasje i Nybygget.

“Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt. Du kan komme til meg uten avtale for å snakke om det du ønsker. Du kan også ringe, sende sms eller e-post.”


Lise Bortinghus
Mobiltelefon: 909 33 032
Telefon Arendal helsestasjon: 37 00 68 70
E-post: lise.bortinghus@arendal.kommune.no
 

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet på helsestasjonen. Skolehelsetjenesten jobber for å styrke elevenes helse, samt forebygge fysiske og psykiske vansker. Tiltakene er rettet mot eleven selv, familien og skolemiljøet i sin helhet. Videre skal tjenesten sammen med skolen bidra til et positivt og støttende skolemiljø for alle.