skolehelsetjenesten

Trenger du noen å snakke med?

Helsesykepleier, Trine Sofie Ilestad har en åpen dør for alle elever – kom gjerne innom for en prat.

Trine Helsesøster Final

Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt. Du kan komme til meg uten avtale for å snakke om det du ønsker. Du kan også ringe, sende sms eller e-post. Jeg er tilstede på skolen mandag og tirsdag.


Trine Sofie Ilestad
Mobiltelefon: 909 33 032
Telefon Arendal helsestasjon: 37 00 68 70
E-post: trine.sofie.ilestad@arendal.kommune.no
Helsesykepleier driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging. Helsesykepleier samarbeider bredt tverrfaglig, og henviser videre ved behov. Vi deltar også i skolens oppvekstteam. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Faste tilbud fra skolehelsetjenesten

Helseundersøkelse ved helsesøster og lege

 • 1. trinn: Helseundersøkelse ved helsesykepleier og lege
 • 2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac)
 • 3. trinn: Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.
 • 5. trinn: Undervisning i psykisk helse
 • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Pubertetsundervisning
 • 7. trinn: HPV-vaksine til jenter og gutter. To doser
 • 8. trinn: Samtale individuelt om helse og trivsel. Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.
 • 9. trinn: Samlivsundervisning
 • 10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio). Utdeling av vaksinasjonskort

Vi tilbyr også:

 • Målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte. F.eks syn/hørsel
 • Undervisning i ulike helserelaterte tema
 • Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse på 1., 5. og 10. trinn
 • Foreldremøter
 • Linker

Skolehelsetjenesten i Arendal kommune

Ung.no: http://www.ung.no/

Folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/

Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/lover

Barnevakten:  https://www.barnevakten.no/

http://www.medietilsynet.no/trygg-bruk/

Voksne for barn: http://www.vfb.no/

Lover og retningslinjer

Lov om helsetjenester i kommunen:

https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1982-11-19-66

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten