skolehelsetjenesten

Trenger du noen å snakke med?

Jeg heter Lise Bortinghus og er helsesykepleier her på Steinerskolen. Jeg har en åpen dør for alle elever og foresatte –  kom gjerne innom for en prat.

“Bilde av meg kommer”

“Både elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt. Du kan komme til meg uten avtale for å snakke om det du ønsker. Du kan også ringe, sende sms eller e-post. Jeg er tilstede på skolen tirsdag og onsdag fra 08.00 til 15.00. Jeg holder til i 3. etasje i Nybygget.”


Lise Bortinghus
Mobiltelefon: 909 33 032
Telefon Arendal helsestasjon: 37 00 68 70
E-post: lise.bortinghus@arendal.kommune.no
 

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet på helsestasjonen. Skolehelsetjenesten jobber for å styrke elevenes helse, samt forebygge fysiske og psykiske vansker. Tiltakene er rettet mot eleven selv, familien og skolemiljøet i sin helhet. Videre skal tjenesten sammen med skolen bidra til et positivt og støttende skolemiljø for alle.

Eksempler på tema dere kan ta opp med meg er:

 • Fysisk helse
 • Trivsel
 • Vennskap
 • Stress
 • Livsstilproblemer
 • Kosthold og tannhelse
 • Vanskelige tanker og følelser
 • Mobbing
 • Psykososiale problemstillinger ved omstillinger i livet (f.eks ny familie, dødsfall, sykdom, ulykker, samlivsbrudd, flytting).
 • Sengevæting
 • Kropp, pubertet og seksualitet
 • Fin og grovmotoriske vansker
 • Vektproblematikk

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helse hos elevene. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt.

 Skolehelsetjenesten tilbyr:

 • helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i gruppe
 • vaksinasjon
 • samarbeid med foresatte, skolen og andre aktuelle instanser
 • miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • helseundersøkelser
 • tverrfaglig samarbeid, individuell plan- og ansvarsgruppe
 • åpen dør for elevene

Noen nyttige nettsider:

Barn og foresatte:

www.arendal.kommune.no   (BTI, Bedre tverrfaglig innsats)

www.foreldrehverdag.no

www.bufetat.no

www.vfb.no

Migranter:

www.arendal.kommune.no

Sinnemestring for foreldre:

www.littsint.no

Barn og media:

www.barnevakten.no

www.dubestemmer.no

www.nettvett.no

www.slettmeg.no

www.medietilsynet.no

Barns rettigheter/mobbing:

www.nullmobbing.no

www.barneombudet.no

www.snakkommobbing.no

Astma, allergier og eksem:

www.naaf.no

Legemidler/vaksiner:

www.fhi.no/vaksine

Prevensjon:

www.arenddal.kommune.no     (Helsestasjon for ungdom)

www.sexogsamfunn.no  

Sengevæting:

www.torrhelenatten.no

Giftinformasjon:

www.giftinfo.no

Samtaletilbud for barn og ungdom:

www.ung.no

www.korspahalsen.no 

www.soschat.no

 
Ungdom og rus:

www.rus.no