gode grunner

Finnes det gode grunner for å velge Steinerskolen? Og hvor mange? Er de gode nok grunner?

Gode grunner

Kort om skoleslaget: Gode grunner