Om oss

Steinerskolen i Arendal er en frittstående grunnskole som drives etter steinerpedagogiske prinsipper.

Steinerskolens i Arendals pedagogiske kjerneverdier:

  • Vi lar barn være barn og gir rom for frilek og læring gjennom undring og bevegelse
  • Vi bruker fordypning, tverrfaglighet, kunstneriske og praktiske aktiviteter som motivasjon for livslang læring og et berikende skoleliv
  • Vi gir levende kunnskapsformidling i småskolen som stimulerer hukommelsen og evne til innlevelse. Skolen bruker ikke digitale verktøy i undervisningen i 1. – 4.klasse.
  • Vi søker å ivareta framtidens kompetansebehov ved å utdanne barn til selvstendig og kreativ tenking
  • Vi legger til rette for mestring og glede i læringsprosessene
  • Vi lærer barn og unge å ta ansvar for medmennesker, natur og miljø gjennom forbilledlige holdninger og bærekraftige aktiviteter
  • Steinerskolenes læreplan tar hensyn til elevens utvikling

Skolen er offentlig godkjent og kan ta imot opptil 180 elever fordelt på 10 trinn. Oppstart høsten 2023 er det 150 elever på skolen. Skolen holder til flotte lokaler og i vakre omgivelser ved Langsæ i Arendal. Det er kort vei til gode turområder og andre interessante læringsarenaer.