STILLING LEDIG

Steinerskolen i Arendal søker klasselærer småskolen, faglærer ungdomstrinn

Ansettelsesform

80-100% vikariat med mulig forlengelse

Vi søker etter nye medarbeidere på skolen vår som har et hjerte for elevens læring og utvikling gjennom steinerpedagogisk undervisning. Vi trenger en klasselærer til småskoletrinnet og ser derfor etter en dyktig og erfaren pedagog. Til ungdomsskolen trenger vi lærer i norsk og samfunnsfag, muligens noe realfag. Stillingene er vikariater med mulighet for forlengelse av arbeidsforholdet

Søker må ha:

•             Godkjent pedagogisk utdanning

Søker bør

•             Oppfylle kompetansekrav i de fagene det undervises i

•             Ha god IKT-kompetanse

Personlige egenskaper:

Du har genuin interesse for barns læring og utvikling. Du er en dyktig steinerpedagog og du brenner for god undervisning.

•             Du er en trygg, varm og tydelig klasseleder/medlærer.

•             Du jobber systematisk og strukturert.

•             Du er opptatt av gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer.

•             Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

•             Du har godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag

•             Du trives med å jobbe med mennesker og ønsker å bidra i profesjonsutvikling og i et kollegialt fellesskap

•             Du har klasselærererfaring

•             Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

•             Et arbeidsmiljø der du blir lyttet til og har innflytelse på veivalg.

•             En skole der du får mye frihet, tillit og ansvar som lærer.

•             Gode muligheter for etterutdanning og kompetanseheving dersom du ikke er steinerpedagog.

•             Egen veileder

Tiltredelse: 1.08.22.

Lønn: Ihht. skolens lønnssystem

Pensjon: Statens Pensjonskasse

Gyldig politiattest må forevises ved ansettelse.

Spørsmål rundt stillingen kan rettes til daglig leder Anne Marit Sveen tlf: 91889178 eller avdelingsleder på ungdomstrinnet Helga Karsrud tlf: 47028930

Om Steinerskolen i Arendal

Steinerskolen i Arendal er en av 3 friskoler i Arendal. Skolen vår er godkjent for 200 elever fra 1.-10.klasse. Skolen ligger vakkert og sentralt til rett utenfor Arendal sentrum. Arendal er en flott og framtidsrettet by med alle muligheter for det gode liv på Sørlandet. Byen har gode og rimelige bo-muligheter og et rikt kultur og musikkliv.

Søknad på stilling sendes elektronisk via denne linken: https://form.jotformeu.com/90453576554363

Søknadsfrist: 20.03.2022