styret

Leder Asbjørn Sandås   tlf 915 50 815
Nestleder Ralph Magne Blair Johansen
Styremedlem Eldbjørg Gjessing Paulsen
Styremedlem Hassan Andre Roshan
Styremedlem Simone Christa Gjendem
Daglig leder Anne Marit W. Sveen
Politisk representant Lisbeth Haugmoen Handegard
Elevrådsleder