pedagogikk

Steinerskoleforbundet har på sine hjemmesider god og utfyllende informasjon om steinerpedagogikken. Du kan lese her.