Fritidshjemmet

Fritidshjemmet ved Steinerskolen har som oppgave å gi barna et godt fritidstilbud etter skoletid, og legger til rette for lek og fritidsaktiviteter. Tilbudet gir barna omsorg og tilsyn. Skolen har lange undervisningsdager, så på fritidshjemmet er det først og fremst frileken som står i sentrum. Hver dag har vi et felles måltid. Vi har god tid og hygger oss sammen. Barna er med på å ordne til mat, dekke bordet og rydde etter måltidet. Aktivitetene på fritidshjemmet er knyttet til naturen og årstidene.

Som voksne er vi forbilder for barna. Vi arbeider derfor i nærheten av der barna oppholder seg. Slik gir vi inspirasjon til lek og deltagelse i praktisk arbeid. Barna vil ofte være med å hjelpe til.

Åpningstider

Fritidshjemmet er åpent hver dag fra kl. 07.30 – 16.30. Fritidshjemmet er åpent i høstferien, hele juni og åpner to uker før skolestart i august (og tidligst 1. august). Fritidshjemmet er stengt i skolens juleferie, vinterferie, påskeferie og på enkelte planleggingsdager og på skolens øvrige fridager. Se skolerute for oversikt over dette.

Tlf fritidshjemmet: 991 68 507

Monica Pedersen Hagane er leder på fritidshjemmet. Henne e-postadresse er: monica.hagane@steinerskoleniarendal.no

Det søkes om plass og man sier opp plassen på SFO i Vigilo-Web. Nye elever kan kontakt skolen for informasjon.

Priser

Søknad om plass på fritidshjemmet – foretas i Vigilo-web under søknader

Oppsigelse av plass ved fritids – foretas i VIGILO-web under søknader

Informasjon om tilskuddsordninger SFO

Vedtekter gjeldende for fritidshjemmet ved Steinerskolen i Arendal 1.8.22

Rammeplan for fritidshjemmet

Brosjyre fritidshjemmet

Skjermbilde