Fritidshjemmet

Fritidshjemmet ved Steinerskolen har som oppgave å gi barna et godt fritidstilbud etter skoletid, og legger til rette for lek og fritidsaktiviteter. Tilbudet gir barna omsorg og tilsyn. Skolen har lange undervisningsdager, så på fritidshjemmet er det først og fremst frileken som står i sentrum. Hver dag har vi et felles måltid. Vi har god tid og hygger oss sammen. Barna er med på å ordne til mat, dekke bordet og rydde etter måltidet. Aktivitetene på fritidshjemmet er knyttet til naturen og årstidene.

Som voksne er vi forbilder for barna. Vi arbeider derfor i nærheten av der barna oppholder seg. Slik gir vi inspirasjon til lek og deltagelse i praktisk arbeid. Barna vil ofte være med å hjelpe til.

Åpningstider

Fritidshjemmet er åpent hver dag fra kl. 07.45 – 16.30. Fritidshjemmet er åpent i høstferien, hele juni og åpner to uker før skolestart i august (og tidligst 1. august). Fritids er stengt i skolens juleferie, vinterferie, påskeferie og på enkelte planleggingsdager og på skolens øvrige fridager. Se skolerute for oversikt over dette.

Tlf fritidshjemmet:991 68 507

Monica Pedersen Hagane er leder på fritidshjemmet. Henne e-postadresse er: monica.hagane@steinerskoleniarendal.no

Priser

Søknad om plass på fritidshjemmet

Oppsigelse av plass ved fritids

Vedtekter gjeldende for fritidshjemmet ved Steinerskolen i Arendal 30.01.2019

Rammeplan for fritidshjemmet

Brosjyre fritidshjemmet

Skjermbilde