inntak

Er Steinerskolen noe for ditt barn?
På Steinerskolen foregår inntak ved at interesserte foreldre tar kontakt med skolen. Foresatte blir invitert til en samtale. I denne samtalen legger skolen fram skolens tilbud, skolens pedagogikk, undervisningsform og verdisyn. Steinerpedagogikkens undervisningsmetoder er krevende, og kan oppleves som utfordrende for enkelte barn. Det er derfor viktig at dere som foreldre setter dere godt inn i undervisningsformen, før det besluttes å søke om skoleplass. Eleven inviteres på besøksdag på skolen etter at det er fattet et vedtak om inntak.

Søknadsskjema får du ved å kontakte skolen.

Hovedopptaket til skolen er 1. februar.
Etter hovedopptaket gjøres det løpende inntak.

Legg igjen dine kontaktopplysninger i skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med dere!