inntak

Er Steinerskolen noe for ditt barn?
Det blir holdt et informasjonsmøte på skolen på høsten hvert år. Her legger vi frem skolens pedagogikk, undervisningsform og verdisyn. Du er velkommen til å delta. På julemarkedet i november hvert år har skolen også en informasjonsstand hvor du kan få informasjon og stille spørsmål om skoletilbudet. Dette er også en god anledning til å besøke og se skolen.

Steinerpedagogikkens undervisningsmetoder er krevende, og kan oppleves som utfordrende for enkelte barn. Det er derfor viktig at dere som foresatte setter dere godt inn i undervisningsformen, før det besluttes å søke om skoleplass.

Steinerskolen tar inn elever ved hovedinntak hvert år, med skolestart i august. Søknadsfrist for hovedinntaket er 1.12 for 1. og 8. klasse. For øvrige klasser er søknadsfristen 1.2. Prioriterte søkere til resterende klasser kan etter skolens inntaksreglement kan søke til hovedinntak 1.12. Det fattes vedtak om inntak senest innen 3 uker etter søknadsfrist.

Elever som tas inn ved skolen inviteres på besøksdag på skolen før skolestart.

Etter skolens inntaksregler gjøres det løpende inntak etter hovedinntak for prioriterte søkere.

Er du interessert i skoleplass? Ta kontakt med oss her: 

Inntaksregler vedtatt 10.11.2021 Styret for stiftelsen Steinerskolen i Arendal