inntak

Meld din interesse her!

Steinerskolen tar inn elever ved hovedinntak hvert år, med skolestart i august. Søknadsfrist for hovedinntaket er 1.12 for 1. og 8. klasse. For øvrige klasser er søknadsfristen 1.2. Prioriterte søkere til resterende klasser kan etter skolens inntaksreglement søke til hovedinntak 1.12. Det fattes vedtak om inntak senest innen 3 uker etter søknadsfrist.

Etter skolens inntaksregler gjøres det løpende inntak etter hovedinntak frem til slutten av september. Prioriterte søkere og søkere til 1. 2. 3. 4. og 5. klasse kan tas inn som elever ved skolen gjennom hele skoleåret 2023-24. Det er begrensninger i enkelte klasser.

Elever som tas inn ved skolen inviteres på besøksdag på skolen før skolestart.

Er Steinerskolen noe for ditt barn?
Skolen søker å holde informasjonsmøte eller åpen dag hvert år. Her legger vi frem skolens pedagogikk, undervisningsform og verdisyn. Du er velkommen til å delta. På julemarkedet i november hvert år har skolen en informasjonsstand hvor du kan få informasjon og stille spørsmål om skoletilbudet. Dette er også en god anledning til å besøke og se skolen. Steinerpedagogikkens undervisningsmetoder er krevende, og kan oppleves som utfordrende for enkelte barn. Det er derfor viktig at dere som foresatte setter dere godt inn i undervisningsformen, før det besluttes å søke om skoleplass.

Er du interessert i mer informasjon eller i skoleplass?

 Inntaksregler vedtatt 18.9.2023 i Styret for stiftelsen Steinerskolen i Arendal