inntak

Er Steinerskolen noe for ditt barn?
Det blir holdt et informasjonsmøte på skolen i begynnelsen av januar hvert år. Her legger vi frem skolens pedagogikk, undervisningsform og verdisyn. Du er velkommen til å delta. På julemarkedet i november hvert år har skolen også en informasjonsstand hvor du kan få informasjon og stille spørsmål om skoletilbudet. Dette er også en god anledning til å besøke og se skolen.

Steinerpedagogikkens undervisningsmetoder er krevende, og kan oppleves som utfordrende for enkelte barn. Det er derfor viktig at dere som foresatte setter dere godt inn i undervisningsformen, før det besluttes å søke om skoleplass.

Steinerskolen tar inn elever ved hovedinntak hvert år, med skolestart i august. Søknadsfrist er 1.2. Det fattes vedtak om inntak senest innen 3 uker etter søknadsfrist.

Elever som tas inn ved skolen inviteres på besøksdag på skolen før skolestart.

Søknadsskjema får du tilgang til ved å kontakte skolen.

Etter skolens inntaksregler gjøres det løpende inntak etter hovedinntak for prioriterte søkere.

Er du interessert i skoleplass? Ta kontakt med oss, så vil du bli informert om anledninger til å få informasjon om skolen.

 

Inntaksregler vedtatt 25-11-2020 Styret for stiftelsen Steinerskolen i Arendal