Ledige elevplasser i 2. og 3. klasse

Lurer du på hva Steinerskolen i Arendal sine pedagogiske kjerneverdier er?

  • Vi lar barn være barn og gir rom for frilek og læring gjennom undring og bevegelse
  • Vi bruker fordypning, tverrfaglighet, kunstneriske og praktiske aktiviteter som motivasjon for livslang læring og et berikende skoleliv
  • Vi gir levende kunnskapsformidling i småskolen som stimulerer hukommelsen og evne til innlevelse. Skolen bruker ikke digitale verktøy i undervisningen i 1. – 4.klasse.
  • Vi søker å ivareta framtidens kompetansebehov ved å utdanne barn til selvstendig og kreativ tenking
  • Vi legger til rette for mestring og glede i læringsprosessene
  • Vi lærer barn og unge å ta ansvar for medmennesker, natur og miljø gjennom forbilledlige holdninger og bærekraftige aktiviteter
  • Steinerskolenes læreplan tar hensyn til elevens utvikling

Her kan du lese mer om gode grunner til å velge steinerpedagogikk.

Er du interessert? Henvend deg på vårt interesse skjema her, så tar vi kontakt med deg!